Himlahundar och fd tävlande ekipage för klubben

Himlahunden

 

Gunnar Skatt med Chili

SE BCH SE RPCH KORAD MALLEKRAFTS C'CHILI
2006-2015
Belgisk
vallhund/Malinois

gunnar_chili_02

LYDNAD

Övrigt

KLASS I
KLASS II
KLASS III
ELIT

Gunnar Skatt med chili

    Sm kval 08, 09, 11
MH
Korning 524p
1 utställnings cert
1a pris - - -    
   

BRUKS

APPELL
LÄGRE
HÖGRE
ELIT
CERTP/CERT

ÖVRIGT

SPÅR

uppfl uppfl uppfl - 2 Cert -

SÖK

- uppfl uppfl - 2 Cert -

RAPPORT

uppfl uppfl uppfl - 10 cert SE BCH/ Rph CH

SKYDD

- uppfl GK - - 2014-04