Nytt för 2016

Belöningssystem vid ideellt arbete i Herrljunga Brukshundklubb

 

Många av HerrljungaBrukshundklubbs (HBhK) medlemmar lägger ner en stor del av sin fritid på ideellt klubbarbete.
För att belöna de som är aktiva och för att stimulera fler till klubbarbete finns denna form av belöningssystem.

Intjänade av poäng:
Med några få undantag gäller principen att allt ideellt arbete för HBhK ger en medlem

1poäng för en heldag, 0,5 poäng för en halvdag, 0,25 poäng för upp till 3 timmars arbete.

Det går inte att specificera alla uppgifter på/inom klubben som utförs ideellt.
Allt arbete, även det som ej är specificerat i detta dokument belönas därför utifrån nedlagd tid enligt denna princip.

 

Redovisning av poäng:
Medlem bokför själv sina poäng i en pärm avsedd för detta. Pärmen ska vara placerad i klubbstugan.
Poäng kan sparas upp till fem (5) år.

Styrelse/sektorer ansvarar för att kontrollera att bokförningen stämmer med nedlagt arbete.

 

Utbyte av poäng:
1 poäng motsvarar i de flesta fall ca 50 kr vid uttag. Poäng kan aldrig bytas mot kontanter!

I det fall belöningssystemet av någon anledning skulle avskaffas/avslutas, kan inga fodringar ställas mot klubben.
Uttag kan endast på kurser/aktiviteter mm arrangerade av HbhK och bokförs på särskild blankett.
Eventuellt andra önskemål behandlas av styrelsen.
Om och hur många poäng en kurs/aktivitet kostar bestäms av styrelsen/ resp sektor och meddelas vid presentation av aktiviteten.

 

Ansvarig:
Respektive sektor bestämmer själv vem eller vilka som får bokföra uttag.

T ex.
Utbildningsektorn bokför uttag av poäng för kurs och meddelar på särskild blankett till kassören.

Viktigt vid mix av kontanter/poäng.

Uttag vid klubbens tävlingar:
Kontakta ansvarig för anmälan innan du anmäler.

Funktionärsutbildning
ska varken kosta eller ge poäng.

 

Intjänade av poäng vid ideellt arbete i HBhK

 

Tävlingar allmänt

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Funktionärer

Heldag, mer än 4 tim

1 dag

1

 

Halvdag, upp till 4 tim

0,5 dag

0,5

Spårtävling

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Tävlingsledare

Ink förberedelser

2 dagar

2

Spårläggare

Ink förberedelser

1 dag

1

 Söktävling

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Iordningställande

Ny ruta

2 dagar

2

TL, sök

Ink förberedelser

1,5 dagar

1,5

Sökfigurant

 

1 dag

1

 Rapporttävling

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Iordningställande

Ny sträcka

2 dagar

2

TL, rapport

Ink förberedelser

1,5 dagar

1,5

Skytt

 

1 dag

1

 Lydnadstävlingar

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Samtliga funktionärer

Heldag, mer än 4 tim

1 dag

1

 

Halvdag, upp till 4 tim

0,5 dag

0,5

 MH

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Iordningställande

Gammal bana

1 dag

1

Funktionärer

Heldag, mer än 4 tim

1 dag

1

 

Halvdag, upp till 4 tim

0,5 dag

0,5

 Kurser

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Instruktör

Ca 20-30 timmar

6-10 tillfällen

15

Instruktör /helgkurs

Ca 10-25 timmar

2-3 dagar

5

Hjälpinstruktör

Ca 20-30 timmar

6-10 tillfällen

7,5

Hjälpinstruktör/helg

Ca 10-25 timmar

2-3 dagar

2,5

 Övrigt

Aktivitet

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Städdag

Heldag!

1 dag

1

Gräsklippning

 

0,5 dag

0,5

Övrigt underhåll

Stuga/omgivning

Nedlagd tid

x

Tisdagsträning

 

Upp till 3 tim

0,25

Köket kväll

 

Upp till 3 tim

0,25

Styrelse/sektorer

Per mötestillfälle

Upp till 3 tim

0,25

Tävlingssekreterare

 

Nedlagd tid

x

 

 

 

 

 

Uttag av poäng efter ideellt arbete i HBhK

 

Aktivitet

Kommentar

Ca värde

Poänguttag

Kurs/föreläsning

Heldag

300

6

Kurs/föreläsning

Halvdag

150

3

Kurs

Ca 20-30 timmar

600-800

12-16

Enskild träning

1 timme

150

3

Litteratur

 

 

 

Klubbkläder

 

 

 

Lunch