Bruksprov

Rapport stationBruksprov är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment, som du själv väljer.

Om bruksprov

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.

På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

 

Specialmoment

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

spår

Spår

I spår går ut på att en hund, kopplad i spårlina till föraren, följer en markbunden vittring av en människa. I spåret är träpinnar utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren.

Sök

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.
 

Rapport

I rapport är en gren där det förutom lydnadsdelen så är syftet med fältprovet att hunden okopplad skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare.

Patrull

I patrull är en gren där det förutom spår och lydnad ingår att hunden ska upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområdekunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Skydd

I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

 

UppletandeTävla i bruksprov

För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben.

Dock är specialmomentet skydd endast öppet för brukshundraser.

Föraren ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att få delta i tävlingar.

Årligen arrangeras SM i bruksprov dit landets bästa ekipage kvalificerar sig.

Källa: Svenska Brukshundklubben