Heelwork to music (HtM)

Är en publiksport, precis som freestyle men med den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio positioner som står i regelverket. Utifrån en eller fler av dessa skapar man fritt ett program. I bedömningen av programmet i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är. Här belönas precision i positionsarbetet och hunden ska arbeta rak i kroppen (den får inte gå på dubbla spår). Hunden ska befinna sig i samma läge oavsett om det är höger eller vänster fot, om man backar, går framåt eller snurrar. Det här är en sport som lockat duktiga lydnadsekipage att prova en ny gren.