Om NoseWork

I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne.
Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans.
Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning.
Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt.
Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa.
Sporten är uttryckligen till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla.
Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund (eller förare) ska komma till skada av annan människa, hund eller sökmiljö.
Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden.
Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

Tre doftämnen

I princip kan man lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst.
Tävlingsmässigt har Svenska Nose Work Klubben valt att använda sig av hydrolaterna Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel. En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt.
De hydrolater som används i Nose Work har inga kända biverkningar.

Tävla i NoseWork

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2 och NW3.
Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass.
Samtliga moment genomförs på tid:

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordonssök

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov.
Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla.
Doftprovet genomförs av etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.

I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment.
I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor variera mellan en och två.
I NW3 kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon lukt utplacerad inom den utsatta tidsgränsen.

Informationen kommer från..

http://www.snwk.se/