Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

RUS sektorn annordnar MH-tester och ansvarar för klubbens MH-bana.

Är du intresserad av att bli figurant? Lära dig mer om hundars mentalitet?
Vänd dig då till någon i styrelsen så hjälper dom till.

 

HERRLJUNGA BRUKSHUNDKLUBB 2017-03-28
Beslut fattat vid styrelsemöte nr. 2 

Styrelsen har vid styrelsemöte nr 2 2017-03-28 fattat beslutet att, vid egenanordnade/uppfödar MH att ta ut en hyresavgift för användande av MH-bana med tillhörande materiel á 1000 kr. Då betalar herrljunga brukshundsklubb stamboksavgiften i detta.

Hyresavgiften dras från anmälningsavgifterna från de deltagande som klubben får från SBK.

Mellanskillnaden betalas ut till arrangören som i sin tur betalar omkostnaderna för Beskrivare, TL, figuranter och eventuella funktionärer.

Arrangören står själv för anlitande av Beskrivare, TL, figuranter, eventuella funktionärer och uppförande av bana.

Arrangören står för mat till TL, figuranter mfl. Fika till självkostnadspris finns på Herrljunga BHK. Stuga och kök skall vara städat efter avslutat MH.

Efter genomfört test plockas banan ner, materialet gås igenom, rengörs och tvättas. Dräkter, trasor och kampstockar lämnas åter så snart som möjligt efter tvätt, torrt och klart att användas.

Allt ställs tillbaka prydligt på sin plats för att det ska vara enkelt att ta fram till nästa test.

Om något gått sönder under testet ska styrelsen omgående meddelas efter testet.

 

170328 Styrelsen Herrljunga BHK.