Är du intresserad av att utbilda din hund till Tjänstehund kontakta
Ann-Catrin Ragnarsson 0739-13 74 07

 
bild(1)Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, KBM och landets kommuner. Intresserade medlemmar utbildar sina privata hundar till tjänstehundar. Utbildning sker på lokala bruks-hundklubbar runt om i landet. 

Efter avlagt prov kontrakteras godkända hundar till Försvarsmakten för att vid eventuell ofred kallas in för tjänstgöring.
Verksamheten är av mycket stor betydelse för totalförsvaret och har blivit populär inom Svenska Brukshundklubben.

Tävlingsverksamhet
Det bedrivs tävlingsverksamhet även för tjänstehundar. Varje år arrangeras bl.a. DM och SM för räddningshundar samt för försvarsmaktshundar.
Både nationella och internationella IPO-R prov arrangeras kontinuerligt inom räddnings-hundsverksamheten – tävlingar som är öppna för alla och inte bara räddningshundar.

SBK´s hemsida kan du läsa mer .