Att tänka på vid anmälan till MH!

• Anmälan och betalning skall ske via SBKtävling.

• SBKs turordningsregler gäller
• Ca 2 veckor före MH-datumet får du ett PM där det framgår om du kommit med
eller inte.

Lycka till

Vem har nytta av mentalbeskrivning?

– Uppfödaren – vid val av partner till avelsdjur
- Uppfödaren – för att följa upp avkommor
- Valpköparen – för att få en uppfattning om föräldradjurens mentala status inför
val av valp
- Hundägaren – då hunden skall utbildas eller få en förståelse för hundens grundmentalitet
- Svenska Brukshundklubben – för att främja avel av sunda brukshundar
- Samhället – mentalbeskrivning är en kvalitetsgaranti

Vad innebär mentalbeskrivning?

Hundens mentalitet beskrivs genom att olika situationer, bland annat överraskningsmoment, arrangeras. Med hjälp av ett protokoll beskrivs hundens reaktioner i en intensitetsskala. Längre ner kan du läsa om de olika momenten.

En hund blir inte godkänd eller underkänd, beskrivningen är inte någon form av test. Men givetvis är vissa värdetal bättre och vissa sämre utifrån avelsperspektiv eller med tanke på att en hund skall bildas för något specifikt ändamål eller vara en sällskapshund.

Hur går beskrivning till?

Beskrivning inleds med att en funktionär fastställer hundens identitet genom att avläsa ID-märkningen.

Inför varje moment ger testledaren hundägaren en kort information. Om hundägaren är osäker på hur han/hon skall agera finns tillfälle att fråga testledaren.Mentalbeskrivningen tar normalt 45 minuter.

Några regler

– Hund som mentalbeskrivs skall vara minst tolv månader gammal. Någon övre
åldersgräns finns inte.
- Alla hundar skall vara ID-märkta.
- Alla registrerade hundar har rätt att delta i beskrivning.
- Oregistrerade hundar har rätt att delta i syfte att utröna deras lämplighet i
samhällsnyttig tjänst.
- Efter beskrivning erhåller hundägaren ett beskrivningsprotokoll, det fungerar som
bevis på att hunden genomgått beskrivning, något annat intyg utdelas ej.
- Resultaten av hund som beskrivs registreras hos SKK.
- Mentalbeskrivning arrangeras av Brukshundklubbens lokalklubbar och rasklubbar.
Medlemsskap fordras ej för att beskriva hund.
- Hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka inom föreskriven tid.

Hinder för att deltaga

– Hund som är blind eller döv
- Tik som löper
- Hund som på grund av sjukdom eller skada icke utan risk för sin hälsa kan deltaga
i testen.
- Svans och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s bestämmelser icke är
utställningsberättigad.
- Hund som varit utsatt för operativt ingrepp av sådan art att den enligt SKK:s
bestämmelser icke är utställningsberättigad.
- Tik senare än 30 dagar före beräknad valpning eller tidigare än 75 dagar efter
valpning.
- Importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse.

Källa: Svenska Brukshundklubben med vissa ändringar..